BLÍZKÉ UDÁLOSTI
- Současné dění ve vztahu k budoucím událostem -Kniha VELKÝ SPOR VĚKŮ - nejdůležitějších posledních 8 kapitol

35. Ohrožená svoboda svědomí
36. Nastávající boj
37. Naše jediná ochrana
38. Poslední varování
39. Doba soužení
40. Vysvobození Božího lidu
41. Zkáza země
42. Velký spor skončen


Celá kniha


BLÍZKÉ UDÁLOSTI - Současné dění ve vztahu k budoucím událostem