Pravý BOŽÍ LID

Pravý BOŽÍ LID je lidem podle ZJEVENÍ 14:12 a 19:10b.
Když společenství křesťanů, které se následně stane člověkem zřízenou církví a mělo být světlem světu, odpadne, a v řeči biblicko-symbolické se tato církev stane smilnicí = ženou nečistou, začne pít víno babylonu a tím již nadále Bohu správně neslouží, zůstává Boží pravda uchována už jen v samostatných skupinkách. Už jen na tyto skupinky se dá spolehnout, že vás povedou k záchraně spasením.
Tak došlo na rozdělení tzv. Božího lidu ostatků - lidu adventního na dvě skupiny.

První skupina, označena zkratkou SA7D-PP, což je současně i vysvětlení prvního (horního) textu na logu, se nazývá:
Spojenectví Adventistů 7. Dne v Přítomné Pravdě.
Zde je spíše, než slovo "společenství" vhodnější slovo "spojenectví" a to právě proto, že se jedná o menší skupinky rozmístěné všude po světě, které většinou nemají vzájemné společenství (nemohou se setkávat), ale jsou spojeni právě onou přítomnou pravdou. Jedná se tedy o spojenectví v přítomné pravdě bez ohledu na možnost mít přímé společenství.
Druhá skupina by se dala označit zkratkou CASD-E, což znamená Církev Adventistů Sedmého Dne v Ekumeně. Těch je většina.

Hlavní rozdíly obou skupin jsou tyto:
CASD-E po oficiálním zavrhnutí Ducha prorockého na GK v San Antoniu 2015 již ztratila znamení Božího lidu (církve) ostatků.
SA7D-PP toto znamení stále má, protože nadále uznává Ducha prorockého a používá spisy E.G.W. (Zde se dostáváme k vysvětlení druhé (dolní) zkratky na logu, tedy zkratky: "SSESP", což znamená:
"Sola Scriptura et Spiritus Prophetiae" (Pouze písmo a Duch prorocký))
Další rozdíly jsou:
SA7D-PP stále věří v bezprostředně blízký příchod Krista, CASD-E už ne.
SA7D-PP neuznává Ekumenu a nechce s ní mít nic společného, CASD-E opět naopak.

Pokud hledáte skupinu SA7D-PP, pokusíme se vám nějakou nejbližší najít.


To byl jen krátký stručný popis a více se dozvíte v dokumentu s názvem: ""Na čí stranu se dáš,"" který tu je buď v provedení jako video, nebo tištěná kniha ke čtení.Tištěné provedení ke čtení - KNIHATajná mezicírkevní dohoda * Článek