Doporučené přednášky - David Gates

   Když se ohavnost postaví na svaté místo
Uložit    Video
   Má Bůh dnes lid ostatků ?
   Povolaní, vyvolení a věrní
Uložit    Video
   Volba důvěřovat Bohu
   Když už je PŘÍLIŠ POZDĚ
   Hle, člověk
Uložit    Video
   Žít život v obraně druhých (2021-08-07)

 
   Video