Exkluzivně: Uniklý dokument z nejmenované olomoucké nemocnice s pokyny pro kódování výkonů...

Exkluzivně: Uniklý dokument z nejmenované olomoucké nemocnice s pokyny pro kódování výkonů zdravotní péče v souvislosti s COVID-19 odhaluje, jak se v České republice vyrábí ta obrovská čísla pozitivních a hospitalizovaných pacientů, kvůli kterým prý kolabují nemocnice! Dokument odhaluje instrukce lékařům, jaké kódy mají uvádět do zdravotních výkazů pacientů, aby nemocnice za virové pacienty dostaly více peněz, než kdyby v nemocnici leželi jenom jako obyčejní pacoši, ze kterých na bodovém ohodnocení z pojišťoven se tolik “nevytočí” na úhradách! Dokument prokazuje, že lékaři mají nařízeno označovat zemřelé s pouhým pozitivním testem za oběti COVID-19 stejně, jako kdyby opravdu zemřeli na virus!

Exkluzivně: Uniklý dokument z nejmenované olomoucké nemocnice s pokyny pro kódování výkonů zdravotní péče v souvislosti s COVID-19 odhaluje, jak se v České republice vyrábí ta obrovská čísla pozitivních a hospitalizovaných pacientů, kvůli kterým prý kolabují nemocnice! Dokument odhaluje instrukce lékařům, jaké kódy mají uvádět do zdravotních výkazů pacientů, aby nemocnice za virové pacienty dostaly více peněz, než kdyby v nemocnici leželi jenom jako obyčejní pacoši, ze kterých na bodovém ohodnocení z pojišťoven se tolik “nevytočí” na úhradách! Dokument prokazuje, že lékaři mají nařízeno označovat zemřelé s pouhým pozitivním testem za oběti COVID-19 stejně, jako kdyby opravdu zemřeli na virus!

Redakce Aeronetu jako první server v ČR přináší jeden z nejvýbušnějších materiálů těchto dnů, který dokazuje umělé a úmyslné navyšování počtů hospitalizovaných osob na COVID-19 v českých nemocnicích, a rovněž dokazuje systém a postup, jakým nemocnice čerpají od zdravotních pojišťoven bonusy a vyšší bonifikace na úhradách za to, když hospitalizované pacienty vedou jako s nákazou COVID-19 nebo jen s podezřením na COVID-19. Jeden z lékařů nejmenované olomoucké nemocnice, který se už nemůže na toto dál dívat, pod podmínkou přísné anonymity, protože riskuje ztrátu zaměstnání, nám do redakce postoupil oskenovanou kopii interního nemocničního manuálu pro lékaře.

Izolační jednotka v nemocnici, ilustrační foto.

Podle něho mají do informačního systému o pacientech uvádět specifické kódy pro označení nemocí, výkonů a úkonů pro zdravotní pojišťovny, aby nemocnice od pojišťoven dostala více peněz díky tomu, že pacienty bude deklarovat v maximální míře jako pacienty s podezřením, s pozitivitou, či jako pacienty na pozorování v souvislosti s COVID-19. Dokument je natolik výbušný, že je velice pravděpodobné, že ve zmíněné nemocnici dojde po našem uveřejnění k vyšetřování, kdo stojí za únikem manuálu, každopádně veřejnost má právo vědět, jak se v České republice ve velkém uměle vyrábí tzv. nemocniční a lůžková krize.

Vedení nemocnice instruuje lékaře, jak kódovat příchozí pacienty v nemocnici, aby za ně pojišťovna zaplatila více, pokud budou pozitivní na virus, anebo podezřelí na virus

Uniklý dvoustránkový dokument hned v úvodu odhaluje, že pacienti ihned po příjmu do nemocnice jsou automaticky otestováni na SARS-Cov-2, ale protože došlo k otestování na virus, automaticky se jim do zdravotní dokumentace zadává úhradový kód U69.75 pro zvýšenou úhradu od zdravotní pojišťovny v souvislosti s pozorováním pacienta v izolačně zabezpečeném prostoru nemocnice, na což se čerpají bonifikační příplatky do pojišťovny.

Kdyby pacient nebyl otestován na SARS-Cov-2, nemohl by ležet na izolovaném úseku s vyšší úhradou od pojišťovny. Je to naprosto geniální business a zdroj peněz pro nemocnici. Každý příchozí je povinně otestován na SARS-Cov-2 a automaticky jde na pozorování pro podezření, že je infekční. Tady začíná ten neuvěřitelný kolotoč peněz, ze kterého doslova přechází zrak, posuďte sami a hlavně si sedněte, ať to s vámi nepraští.

Strana 1/2

Pokud je u osoby druhý nebo až i třetí den potvrzena pozitivita (během toho čekání běží od pojišťovny vyšší platby), lékaři mají nařízeno překódovat pacienta a přidělit mu nový kód U07.1 pro označení, že jde o pozitivního pacienta na COVID-19. V dokumentu jsou lékaři upozorněni, že od tohoto okamžiku nemocnice dostává od pojišťovny zvýšené úhrady za péči o pacienta, tzv. bonifikaci. A teď pozor, to je pecka, co teď přijde.

V dokumentu je tučně a podtrženě zdůrazněno, že oba dva zmíněné kódy musí být ve zdravotní dokumentaci pacienta uvedeny jako vedlejší diagnóza VDG, tedy vedle ještě jiné, tedy hlavní diagnózy HDG. Nemocnice tak dostane od pojišťovny zaplaceno dvakrát a naproti úkonům za hlavní i vedlejší diagnózu. Tím je ovšem potvrzeno a odhaleno, že COVID-19 v českých nemocnicích není hlavní diagnózou, není hlavním onemocněním, a to znamená, že všechny informace v médiích v ČR o kolabujících nemocnicích primárně kvůli koroně jsou uměle vyrobené pomocí tohoto neuvěřitelného kódování a vytáčení peněz ze zdravotních pojišťoven.

Dokument lékařům radí, že virová nákaza má být pouze vedlejší diagnózou pacientů k jejich skutečné hlavní diagnóze, protože to vytočí od pojišťovny daleko více peněz

Pokud to stále nechápete, k čemu dochází, tak to vysvětlím ještě jednou. Do nemocnice přichází pacienti se žlučníkem, se slepým střevem, s kolikou, na operaci zad, s bolavou nohou atd. Jakmile přijdou do nemocnice, okamžitě a povinně podstoupí test na SARS-Cov-2 a vůbec ani nechtějte vědět, jak ten test asi tak vyjde, když ho provádí ta samá nemocnice, která je finančně zainteresována na zvýšených úhradách od pojišťovny, když test vyjde pozitivně. Haleluja!

Přímo nemocnice je tak motivována k tomu, aby co nejvíce testů vycházelo pozitivně, protože nemocnice na tom vytočí peníze od pojišťovny. Je v tom totiž motivační mechanismus. Když člověk bude negativní na virus, nemocnice dostane od pojišťovny zaplaceno jenom za běžnou operaci a za běžné lůžko na běžném oddělení. Pacient prostě bude mít jenom HDG, hlavní diagnózu a šmitec. Jenže, když ho nemocnice pozitivně otestuje, a neptejte se jak, tak v tu ránu pacient s hlavní diagnózou žlučníku dostane ještě VDG, vedlejší diagnózu nakažení Covidem. A to je pro nemocnici terno!

Strana 2/2

V tomto okamžiku musí být pacient veden v izolovaném režimu, na chráněném oddělení s vysokými úhradami od pojišťovny, zákroky na HDG musí být prováděny v režimu izolace, aby se lékaři při operaci žlučníku nenakazili koronou, to generuje další platby od pojišťovny, personál potřebuje ochranné pomůcky a má nárok na rizikové příplatky, další platby od pojišťovny, a vzhledem k tomu, že nemocnice testují na SARS-Cov-2 úplně každého Frantu nebo Lojzu, kteří přijdou do nemocnice s úplně čímkoliv, tak potom je jasné, že rostou čísla pozitivně hospitalizovaných osob do nebes, nedostává se lůžek v nemocnicích, protože všechna jsou postupně přebudována na izolované prostory pro pozitivně otestované.

Nemocnice dostane ze ležáka s “koronáčem” na pokoji jenom 3 000 korun od pojišťovny, pokud tam bude ležet jenom s virem jako s hlavní diagnózou a nebude v kritickém stavu

Pokud by nemocnice pozitivně testovanou osobu zařadila s kódem U07.1 nebo U69.75 do HDG, tedy hlavní diagnózy, nemocnice by za celý pobyt pacienta v nemocnici dostala od pojišťovny jenom 3 000 Kč. To, co nemocnicím vydělává peníze, jsou lékařské výkony HDG prováděné s virovým rizikem na VDG. Když přijdete do nemocnice se žlučníkem a vedle toho vám pozitivně otestují Covid-19, nemocnice za operaci žlučníku v rizikovém infekčním prostředí Covid-19 vytočí na úhradách od pojišťovny naprosto neskutečné peníze, v řádech mnoha desítek a hlavně stovek tisíc korun. Pokud člověk ale přijde jenom s virem a s ničím jiným, a nemá těžký průběh, že by byl na ventilátoru, na Remdesiviru a v ohrožení života, tak nemocnice za ležícího pacienta s Covidem dostane jen 3 000 Kč.

Jednotka intenzivní péče

Pacient s VDG na Covid-19 a s HDG na jinou nemoc nebo zákrok je převeden do kódové skupiny Z29.0 a musí být v izolaci, to vyžaduje zvýšenou hygienu, bezpečnost a lékaři jsou upozorňováni, že všechny úkony musí pod tímto kódem bodovat a vykazovat, aby pojišťovna úkony bonifikovala jako úkony prováděné s vyšším rizikem pro lékaře, kde je mnohem vyšší úhrada od pojišťovny. Kasacink!

Nemocnice varuje lékaře, aby nepsali do zdravotní dokumentace, že virus COVID-19 nebyl laboratorně prokázán

A teď přijde další pecka. V bodě “d” je v dokumentu uvedeno varování lékařům, aby do zdravotní dokumentace nikdy neuváděli kód VDG U07.2, který v překladu znamená, že virus COVID-19 nebyl laboratorně prokázán. V dokumentu se doslova uvádí:

Jedná se o nouzovou DG, která se zatím nesmí používat, nemá absolutně žádný vliv na úhradu a má naprosto jiný význam, než si někteří lékaři myslí. Tato VDG se bude používat až v momentě, kdy již nebude technicky možné zvládat testování všech pacientů v laboratoří s ohledem na masivní rozvoj pandemie a lékaři COVID-19 budou nuceni diagnostikovat klinicky nebo epidemiologicky. V této chvíli úhradová vyhláška VDG U07.2 nezná, a tím pádem nenáleží k takové hospitalizaci žádná bonifikace. Používejte pouze dvě známé a důležité VDG, a to: U69.75 při podezření a negativitě a U07.1 při pozitivitě testu.

A je to venku, přátelé. V dokumentu přímo nemocnice radí lékařům, aby do výkazů u pacienta neuváděli, že při PCR laboratorním testu nebyl virus prokázán, namísto toho mají do výkazu uvádět vždy a pouze jenom pozitivní výsledek testu, tedy kód VDG U07.1, anebo podezření na virus, kód VDG U69.75, prostě jenom jedno nebo druhé! A přímo v citovaném textu se uvádí, že kód VDG U07.2 o tom, že virus nebyl laboratorně zjištěn, se bude do dokumentace uvádět až ve chvíli, kdy kapacity nemocnice budou kolabovat pod náporem pandemie a lékaři budou diagnostikovat virus nikoliv laboratorně, ale jenom klinicky, anebo epidemiologicky. To je pecka! A je to venku, dámy a pánové! Panečku, skandál za bílého dne!

Zemřelý pacient s pozitivním testem na COVID19 je vykazován stejným kódem jako pacient, který zemřel na COVID-19… a je to venku!

A to pořád není všechno, protože lékař, který nám dokument zaslal, nás upozornil ještě na odstavec “f”, ve kterém se píše o zemřelých v nemocnici. Posuďte sami:

f) Pro kódování mortality (v Informačním systému List o prohlídce zemřelého, LPZ)

Používejte kód U07.1 k vyznačení příčiny úmrtí na LPZ V části I., pokud bylo úmrtí způsobeno onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, nebo v části II., pokud tato diagnóza k úmrtí přispěla. Řiďte se obecnými pokyny pro vyplnění příčin smrti.

A je to rovněž venku, přesně tak, jak se na alternativě psalo a proslýchalo již mnoho měsíců. Teď to máme černé na bílém. Nemocnice lékařům radí, že pokud pacient zemře, do listu o prohlídce zemřelého se má uvést, že buď zemřel na SARS-Cov-2, anebo zemřel s virem SARS-Cov-2. A dovedete si představit, že těžko budete hledat lékaře a nemocnici, kde by měli tu odvahu, že by do dokumentace napsali, že pacient sice měl Covid-19, ale ten se na úmrtí nepodílel, nijak k úmrtí nepřispěl. A to je přesně ten důvod a pojistka nemocnice, proč v bodě “d” zakazuje lékařům do dokumentace uvádět, že virus nebyl laboratorně zjištěn, protože kdyby pacient potom zemřel, těžko by šlo potom od pojišťovny čerpat úhrady za manipulaci s infikovaným a zavirovaným tělem zemřelého.

Umělá výroba virové krize s hospitalizovanými pacienty v ČR je odhalena

Jak sami vidíte, v českých nemocnicích jede obrovský business s Hoaxidem-19 v takovém měřítku, až se z toho tají dech. Doslova to připomíná činnost mafie, kdy v kšeftu jedou úplně všichni, lékaři, sestry, patologové, vedení nemocnic, pojišťovny, ministerstva. Všichni to vědí, všem to vyhovuje. Nemocnice na tom vytáčí neskutečné zisky, pojišťovny čerpají velké peníze od státu a EU na platbách pro zvládání koronavirové krize, ministerstva jedou pro změnu politickou agendu omezování pohybu a svobod obyvatelstva, a vláda se kvůli tomu zadlužuje, protože zavírá ekonomiku a musí si na státní rozpočet půjčovat u ECB skrze mamutí úvěry od Evropské unie. Takže, jdete do nemocnice na operaci kyčle. Tam vám ve dveřích strašidlo v bílém biohazard obleku strčí špejli do nosu a druhý den se dozvíte, že máte koronáče. V tom okamžiku nemocnice začne na vašem pobytu od pojišťovny vytáčet neskutečné peníze, aniž byste to tušili.

Izolační jednotka

Kromě HDG s indikací na operaci kyčle máte ještě VDG na Covid-19, musíte být na izolační jednotce, ta stojí neskutečné prachy, její provoz jakbysmet, lékaři mají ztíženou operaci kyčle, protože jste pro ně jako virová bomba, každé vzetí za kliku u vašeho pokoje ze strany lékaře a sester je pojišťovně naúčtováno na bonifikacích X-krát násobně než normálně. A potom vidíte v médiích hysterii, že prý kolabují kapacity nemocnic… Bože, no aby ne, když nemocnice jsou podle tohoto uniklého dokumentu ve zlatém dole díky tomu, že každého druhého po příchodu do nemocnice zázračně otestují ve svých PCR laboratořích za pozitivní a dostanou tak od pojišťoven neskutečný vývar. A až to začne kolabovat, nemocnice použijí jako pojistku kód VDG U07.2 a bude to cajk. Takhle se v ČR vyrábí nemocniční krize, na jejímž základě se potom do země zvou američtí vojáci a lékaři k “dočasnému” pobytu a tupá SPD není ani schopna a ochotna ve sněmovně zvednout ruku proti této maskírovce. Je hotovo a vymalováno! Jedou v tom všichni!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

358
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod.

V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci.

V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky.

V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Veškeré URL linky v komentářích musí být uvedeny s popisem obsahu, např. link na video na YouTube musí v komentáři obsahovat doprovodný popis, čeho se video týká, o čem pojednává. Linky bez popisu budou považovány za spam, off topic odkazy a neplacenou reklamu.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jana
Návštěvník
Jana

“Čím víc lidí covidem infikovaných navezeme do jednoho společného nemocničního prostoru, tím víc se vzájemně infikují, tím víc jim roste virová nálož – a tím víc se jim zhoršuje průběh nemoci. A to je přesně to, co se stalo v některých italských městech: Mnoho infikovaných lidí navezených do velkých hal. A následné „nevysvětlitelné“ umírání… Není čistě náhodou obrovská ratejna letňanské polní nemocnice reklamou na italský scénář? (Ale kdo z veřejnosti tuhle hypotézu zná a bude se ptát, jak se v polní nemocnici podaří zabránit zvyšování virové nálože?)”

___________
(to mne napadlo ihned…)
___________

 “Těchonín je vlastně v Orlických horách, že? Není to trochu daleko od pražských kaváren a objektivů médií?”  

https://ac24.cz/-/marketa-sichtarova-jak-z-covidu-vytriskat-popularitu?redirect=%2F

Lex talionis
Návštěvník
Lex talionis

Škoda že tie pokyny nie sú signované. Bolo by to dôveryhodnejšie. Ak je to pravda, tak by to už mala riešiť polícia a médiá toho mali byť plné. Zatiaľ som o tom čítal len na vašom webe. A príde mi to také, ako keby sa nejaký lekár (keďže sú tam použité odborné termíny) na nočnej hral a výsledok poslal vám, aby ste to zverejnili. Nezvažovali ste že môže ísť o provokáciu, alebo vtip?
Lebo v článku nespomínate iné zdroje informácií, len anonymný mail a dve fotky vytlačených (neoverených informácií).

viktor
Návštěvník
viktor

Dostal som ako komentár k článku: Nuž, toto čo prasklo v Olomoucké nemocnici, je snáď mocnejšie ako atómová bomba. A nebude to také niečo i na Slovensku, keď stovky a tisíce boli nakazení, boli i prijatí do nemocnice, ale čuduj sa svete, vždy sa trocha iné čísla o tých čo sa uzdravili dostávali do éteru, hoci nijaká vakcína, či liek proti COVID-19 nebol pripravený a uvedený do distribúcie ako liečivo proti tomuto zákernému vírusu. Nehrá sa tu na Slovensku tiež sa s nami na slepú babu a podobným spôsobom ako to teraz prepuklo na Morave v Olomouci. Možno je to len hoax, ale akosi rýchlo, keď sa dostala táto informačná bomba na verejnosť, tak začali počty nakazených podozrivo klesať. Počkajme si až táto informácia prešetrí a dostane sa celá pravda na verejnosť. Je to až k neuvereniu, čo všetko dokáže farmaceutická lobby urobiť vo svoj prospech a pre veľké poníženie človeka, ak ochorie alebo sa nakazí voľajakým vírusom, či bacilom… Nezabudnite si prečítať i diskusiu k tejto informačnej bombe a dozviete sa napr. i toto: “Covid 19 je gigantický podvod s politickým a finančním zákulisím vypracovaným a realizovaným světovým židovským syndikátem jako jednoho z prostředků dosažení NWO, tj. světového židovského superstátu. Všechny zdravotní pojišťovny v ČR patří židům. Jsou všude, kde se točí hodně peněz. Kradou, likvidují, vraždí, překrucují, lžou, utiskují, páchají lichvu a jiné svinstva na celém světě. Ďáblovy avatary.”

Kevin
Návštěvník
Kevin

„…Covid test macht frei“comment image

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

jojky, jojky, schindlers liste na slovaci, kdy to bude v ceske kotline?
https://www.youtube.com/watch?v=LCM62dxE5sY&feature=emb_logo

Poch-či-ho
Návštěvník
Poch-či-ho

Mimo théma: Historie se opakuje? Bude útok na Zimní Palác White House?
Black-Muchmore-vici?

Len
Návštěvník
Len

Tiskovka slvenského SMERu – Fico !! https://www.facebook.com/smersd/videos/3005192492914347

to stojí za poslechnutí – šiřte, posílejte

VLK
Návštěvník
VLK

Stale si myslite ze slo o testovanie na Slovensku? Tych dokazov ze to tak nie je je uz za furik. Vsetky cisla doteraz uverejnene su klamstva, to musi pochopit kazdy. Pri aktivite roznych armad na Slovensku je uz viac ako jasne ze sa nieco obrovske chysta. Otazka znie, cim boli otraveni Slovaci pri testovani. Ten teror ohladne testovania je vzorovy fasizmus. Slovaci su uz v prdeli. Vy sa nedajte a bojujte.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Uvidíme, kolik je tady těch, kteří potřebují nutně převinout. Na Slovensku půlka národa.

hudyn
Návštěvník
hudyn

Obávám se, že u nás to bude hodně podobné s tou připosraností jak na Slovensku

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

hudyn
tak to se neobávám ani náhodou. Něco takového by znamenalo konec jakékoliv vlády, či stranické “party” a ani místní slouhové židů, kteří podporují židovská svinstva, v zoufalství sypaná v poslední době jako z rukávu,si něco takového nedovolí, protože by si kopali vlastní hrob.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dáša
to poMatovičovo tvrzení o 2,5 milionu testovaných je lež. A přesto , že takto počty navýšili vyšly jim výsledky co se týká “nakažených” v mzivých procentech, takže z epidemiologického pohledu nejen,že nejde o nějakou katastrofu, ale ani o pandemii a stav se pohybuje v číslech běžné epidemie , kterou běžně vykazují sezóní chřipky. Navíc testy které byly užity jsou pro zjišťování Covid19 naprosto nevhodné a neprůkazné, což je ostatně uvedeno i v návodu výrobce. Šlo jen o komerční záležitost darebáků kteří na tom byli finančně zainteresováni. Vzhledem k tomu, že skutečné výsledky testu jsou naprosto neprůkazné, šlo s počty “testovaných” snadno manipulovat. Ostatně nikdo nedokáže vysvětlit, co chtěl vlastně autor toho humbuku celou to šaškárnou říci. Za pár hodin po zjištěných výsledcích se již faktické výsledky mění. K čemu se výsledky vlastně chtěly použít.
Jak jejich získání, tak jakékoliv užití či zveřejňování u každé jednotlivé osoby je nezákonné z hlediska ochrany osobních dat a je porušováním listiny základních práv a svobod která je nedílnou částí ústavy každého státu.

Andrej
Návštěvník
Andrej

Na Slovensku je situácia už katastrofalna. Ľudia už nevládzu, sú psychicky na dne. Epidémia kosí ako stredoveký mor…
Matovitsch song. (pre pochopenie treba vidieť jeho “excelentný” prejav v angličtine v Brusely)

https://youtu.be/xQvEaHsPx1Y

Dáša
Návštěvník
Dáša

Ale na stání v zimě, mlze a dešti měli síly dost. Kdyby se kolektivně vzepřeli, tak by si každý “podnikatel” rozmyslel požadovat po někom potvrzení o bezinfekčnosti a Magorovyč by už dnes následoval příklad Janukovyče, pokud si na tu sketu z Ukrajiny pamatujete. Janukovyč prchl do USA ke svým satanášům, kteří si jej hýčkali jako teď na Slovensku Magorovyče.
A ta vaše prezidentka by zpívala jinak.

vašesvědomí
Návštěvník
vašesvědomí

Proč by Janukovič prchal do USA, když oni do té oranžády vrazili na 5 mld $, jak sami přiznali, aby ho jimi zaplacení užiteční idioti zlikvidovali. 24. ledna 2019 byl ukrajinským soudem odsouzen ke 13 letům vězení za trestný čin vlastizrady a napomáhání při vedení války proti Ukrajině a proto ho přece na poslední chvíli zachránili Putinovi agenti “odsunem” do RF, protože ta “sketa” se chtěla místo k EU a k NATO přiklonit k RF.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Omlouvám se, spletla jsem si Janukovyče s Jaceňukem. Ještě jednou sorry.

josef
Návštěvník
josef

No, nezlobte se, nevím kdo vám zvolil Čaputovou a Matoviče. Řvali jsme z Čech ať je nevolíte, neslyšeli jste. Kdo stojí ve frontě nechat se pošpárat ?
3,2 milionů lidí nemá problém o práci, to nikomu nenamluvíte. Nemluvě o tom nechat svému dítěti tu zrůdnost nechat provést. Pokud se tomu nepostavíte půjdou dál. To za vás nikdo neudělá. Kam zmizeli odvážní Slováci ? Testy jsou i ze slin, krve, kloktáním, proč na nich netrváte když už se bojíte covidu ? Testují u vás co ovce snesou, my budeme asi následovat.
Ovcí je tady také přespříliš. Hodně sil !!!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Andrej
parta debilů. A v těch kontaminovaných oděvech ve kterých jsou celý den a upocení potom
při “testování” šíří nákazu jak na běžícím pásu. Všichni zralí na test , ale IQ.

LesníPlesnivec
Návštěvník
LesníPlesnivec

https://www.navratdoreality.cz/teroristicky-utok-ve-vidni-12215.html

Of top, ale nejde mi to odeslat normálně žádnou poštou

Arnold
Návštěvník
Arnold

Vždyť se to jasně píše hned nahoře…1) HOSPITALIZACE – kódování akutní lůžkové péče u případů COVID-19

To značí, že tyhle pravidla platí pro ty, kterým už byl Covid testován pozitivně (Kód U07.01) anebo jeví takový stav, který důvodně předpokládá, že by tam Covid mohl být (kód U69.75) a který vyžaduje hospitalizaci díky projevům silného Covid průběhu. Pak je logické, ze se nemá používat kód U07.02, protože tyhle lidi buď jsou již testování anebo vykazují takový průběh, který značí ze mohou být Covid pozitivní, ale zatím testem při hospitalizaci neprošli (napr. z důvodu, ze je sanitka už přivezla z domova v těžkém stavu).

Bylo by zajímavé vědět, na jakých oddělení tento pokyn platí. Osobně se domnívám, že na jednotkách intenzivní péče, popr, na specializovaných Covid oddělení. Bohužel, toho v článku není. Mohl by to zmíněny doktor doplnit? Pak by se totiž možná mnohé vysvětlilo.