Přítomná pravda, pravé evangelium a správná cesta v křesťanství