Přednášky, zamyšlení, kázání...

Vlastní přednášky

Mají to od Boha? (Sobota 25.3.2023)
Odděleni od světa (Sobota 25.2.2023)
TISÍC PODOB OMYLŮ (série)
Předmět zkoušky v závěru dějin (SOBOTA 15.10.2022)
Už jen krátký čas
Opravdu následuješ KRISTA?
BIBLE - BOŽÍ SLOVO
PÁN s VÁMI (11 / 2021)
Útok na naše zdraví (11 / 2021)
Co zjevuje ZJEVENÍ ? (10 / 2021)
Komu ve skutečnosti sloužíme ? (7 / 2021)
Čas zkoušky (4-5 / 2021)
Zákony a nouzový stav (3 / 2021)
V zajetí podvodu (2 / 2021)
Doba soužení a naplněný pohár nepravosti (2 / 2021)
Nové uspořádání světa a závěr dějin (2 / 2021) Čí vůli plníme ? (Pavel Grulich, Sobota 22. 1. 2021) Duchovní boj a vliv světa (1 / 2021) EKUMENA - Ekumenické spojení (1 / 2021) Ven z Babylonu (9.1.2021) Velké odpadnutí (1 / 2021) Měl by se zodpovědný člověk nechat naočkovat
vakcínou proti COVID-19? (12 / 2020)
Roušky, testy a vakcíny z pohledu Boží vůle (12 / 2020)
Ze spánku do bdělosti (7.11.2020)
Boží pečeť a znamení šelmy (7.11.2020)
Znamení doby a nesmyslná nařízení (12 / 2020) Tři pilíře Krista (28.11.2020) Ospravedlnění skrze víru

Převzaté (sdílené) přednášky

Doporučená kázání a přednášky (Sbírka) Zobrazit
Doporučené přednášky * (David Gates) Zobrazit
Cesta poslušnosti - vliv stravování
Kdo jsou ti, co budou zrazovat své bratry ?
Odhalení Biblické ŠELMY a jejiho znamení
Vy apokalyptici, Vy konspirátoři
Změny v Bibli
Znamení šelmy
Kdo je ANTIKRIST?
Poslední události světových dějin
Papež František je poslední 8. Král
Varování před falešnými zkouškami
Příběh bývalého psychotronika

Přednášky, zamyšlení, kázání...